O programie

Program „Szkoła szkole”, zainicjowany przez Caritas Polska, jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację sektora edukacji w Syrii. 70% placówek oświatowych w Aleppo ucierpiało w wyniku prowadzonych tam działań wojennych w latach 2012-2016.  

Projekty wspierające infrastrukturę szkolną to kluczowe działania służące przywróceniu normalności syryjskim dzieciom i młodzieży – pokoleniu, które będzie odbudowywać kraj po latach konfliktu. 

W ramach programu społeczności szkolne z Polski przekazują jednorazowe lub stałe wsparcie na rzecz placówek edukacyjnych w Syrii, które ucierpiały w trakcie konfliktu zbrojnego. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2019/2020.

Ubiegłe edycje programu pokazały nam, jak wielkie serca mają uczniowie i nauczyciele polskich szkół. Jednocząc siły, w latach 2018-2023 wsparliśmy kilkanaście placówek w Syrii, przekazując im kwotę 569 901 zł! Pozwoliło to m.in.: na wykonanie remontów klas, zakupienie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego i udział w zajęciach edukacyjnych. Dzięki uczniom i nauczycielom z Polski przywróciliśmy wielu najmłodszym Syryjczykom prawo do normalnego, godnego dzieciństwa.

W roku szkolnym 2023/2024 też chcemy udzielić naszego wsparcia szkół na Bliskim Wschodzie.

 

Dzieci z Syrii dziękują!

Aktualności