Relacja z koncertu charytatywnego w szkole w Gliwicach

Relacja z koncertu charytatywnego w szkole w Gliwicach

20 lutego 2020 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach odbył się XIV Koncert Charytatywny, będący zwieńczeniem szkolnej akcji w ramach projektu „Dramat dzieci z Syrii trwa! Pomalujmy ich świat!”.

Tradycja akcji i koncertów charytatywnych organizowanych w szkole sięga 2006 roku. Pomysłodawcą akcji i koncertu była Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach, Pani Grażyna Ewa Wach.
Swoją obecnością w czasie koncertu szkołę zaszczycili między innymi: Pan Jacek Tarkota – dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, Pani Dorota Iwanek – dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach, Pani Izabela Kochańczyk – zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Gościem specjalnym był Hussien Al-Hamoud – student Politechniki Śląskiej, urodzony w Aleppo i zmuszony do opuszczenia kraju z powodu działań wojennych wraz z całą rodziną, autor wystawy pt. „Inna Syria”, którą mogli obejrzeć przybyli na koncert goście.


Celem akcji była zbiórka środków na rzecz placówek edukacyjnych w syryjskim Aleppo, mieście, które ucierpiało w trakcie wieloletniego, wyniszczającego Syrię konfliktu zbrojnego. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto programu „Szkoła szkole”.
Akcja charytatywna oprócz celu nadrzędnego, jakim była pomoc syryjskim szkołom, służyć miała szerzeniu świadomości o trudnej sytuacji w Syrii i w innych, ogarniętych zbrojnymi konfliktami państwach Bliskiego Wschodu. Zamiarem akcji było budowanie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród uczniów, krzewienie tolerancji i otwarcia na inne kultury, przypominanie, że jednym z głównych praw każdego dziecka na świecie jest prawo do nauki.
Hasło tegorocznej akcji nawiązywało do tekstu znanego wszystkim utworu grupy 2+1 „Chodź pomaluj mój świat”. Niezapomniana Elżbieta Dmoch zawarła w piosence słowa:

„Trawy i drzewa są takie szare
Barwę popiołu przybrały nieba
W ciszy tak smutno, szepce zegarek
O czasie, co mi go nie potrzeba”.

Ów szary, spopielały świat, równie dobrze odnosić się może do wojennego krajobrazu zrujnowanej kataklizmem Syrii. Wierzymy jednak, że może on nabrać optymistycznego koloru dzięki naszej pomocy. Dlatego zaproszono całą szkolną społeczność do wspólnego działania słowami:

„Więc chodź, pomalujmy ich świat
Na żółto i na niebiesko
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana Twoją kredką”.

Symbolikę piosenki i jej finalnie optymistyczny wydźwięk chciano„przekuć” w formę jeszcze bardziej czytelną dla uczniów. Zaangażowano ich w przygotowanie na koncertowy kiermasz oryginalnych prac. Zadaniem dzieci było pomalowanie lub przyozdobienie szarych lub czarnych koszulek według własnego pomysłu, tak aby zmieniły barwę, nabrały optymistycznego koloru. Ta metamorfoza najpełniej wyraża ideę tegorocznego Koncertu Charytatywnego, czyli pragnienie zmiany szarego, smutnego świata syryjskich dzieci.
Finałowy Koncert Charytatywny był także ważnym artystycznym wydarzeniem, podczas którego wychowankowie SP 28 zaprezentowali swoje wspaniałe, różnorodne talenty, wokalne, taneczne czy recytatorskie.
Imprezie towarzyszył kiermasz prac uczniowskich zorganizowany przez Radę Rodziców. Ponadto goście mogli odwiedzić wystawkę poświęconą Syrii, obejrzeć prace najmłodszych dzieci uczęszczających do świetlicy. Najlepszym miejscem do podzielenia się wrażeniami po artystycznych prezentacjach była Koncertowa Kawiarenka z domowymi wypiekami przygotowanymi jak zwykle przez rodziców.

 

Tekst: Anna Gomoła, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

 

One thought on “Relacja z koncertu charytatywnego w szkole w Gliwicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *