Pomoce dydaktyczne dla szkoły Al-Wurud w Aleppo

Posted Leave a comment

Szkoła Al-Wurud im. Św. Dymitra w Aleppo pierwotnie funkcjonowała jako dom dziecka. Zmieniono jej przeznaczenie w 1932 roku. Szkoła poniosła rozległe straty materialne po wybuchu wojny domowej w 2011 roku. Przez kilka semetrów zajęcia odbywały się w innej lokalizacji, gdyż zniszczone budynki nie były bezpieczną przestrzenią dla dzieci. Choć walki w okolicy ustały, a dyrekcja […]