Szkoły w Syrii

Szkoły w Syrii objęte programem

 • Al-Wurud
 • Cylicja
 • Bani-Taghlib
 • Bani-Taghlib II
 • Al-Inaja
 • Al-Ikhaa
 • Mechitaryści
 • Asz-Szark
 • Al-Farah

Szkoła podstawowa Al-Wurud

Opis szkoły

Instytucja została założona w 1932 roku jako dom dziecka. Z czasem zmieniono jej przeznaczenie na szkołę podstawową Al-Wurud (ar. Róże) im. Św. Dymitra. Przed wojną uczyło się w niej 450 uczniów, od przedszkola do 6. klasy.

W trakcie oblężenia Aleppo w latach 2012-2016, budynek szkoły bardzo ucierpiał, spadły na niego bomby. Lekcje przeniesiono do dzielnicy oddalonej od linii frontu, korzystając z gościnności i infrastruktury innej szkoły. Około 140 uczniów uczęszczało na zajęcia w trybie popołudniowym, mimo częstych przerw w dostawie elektryczności.

Obecnie placówka wznowiła działalność w swojej stałej lokalizacji. W szkole uczy się 375 uczniów. Część klas nadal nie jest dostosowana do celów edukacyjnych.

Potrzeby szkoły

 • wyposażenie sali komputerowej

 • pomoce dydaktyczne do różnych przedmiotów

 • zabawki, krzesełka i huśtawki dla przedszkolaków

مدرسة الورود الابتدائية

Wiadomość od dyrektora szkoły,

o. Toniego Mkhalale

W trakcie wojny, wiele rodzin chrześcijańskich zdecydowało się na wyjazd, obawiając się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Obecnie w naszej szkole większość uczniów – ponad 90% - to muzułmanie. Dostrzegam w tym szansę na przekraczanie barier między nami i budowanie społeczeństwa, którego podstawą jest tolerancja i szacunek.

Część uczniów długo nie chodziła do szkoły. Duże różnice w poziomie wiedzy to nie lada wyzwanie dla kadry nauczycieli.

Galeria

Zespół szkół Cylicja

Opis szkoły

Zespół szkół Cylicja to jedna z najstarszych ormiańsko-chrześcijańska placówek edukacyjnych w Aleppo, założona w 1921 roku. Jej nazwa nawiązuje do średniowiecznego Królestwa Armenii w Cylicji. Szkoła składa się z przedszkola, szkoły podstawowej i liceum. Przed wojną uczyło się w niej 700 uczniów, a zajęcia odbywały się w trzech budynkach.

Podczas wojny, linia frontu przebiegała w pobliżu terenu szkoły. Zawieszono funkcjonowanie placówki na kilka lat. Kiedy w Aleppo sytuacja się ustabilizowała, a administracja wróciła do szkoły, okazało się, że jeden z budynków jest całkowicie zniszczony. Do dzisiaj remont budynku pozostaje poza możliwościami finansowymi placówki.

Obecnie w placówce uczy się 160 dzieci.

Potrzeby szkoły

 • artykuły papiernicze, plecaki, koszulki dla uczniów

 • przyjęcie noworoczne dla społeczności szkolnej

 • remont (malowanie) dwóch klas

 • zakup dodatkowych dwóch laptopów do sali informatycznej

مدرسة كيليكيا الثانوية

Wiadomość od kierownika szkoły,

p. Avedisa Khoshafiana

Kiedy Ormianie przybyli do Aleppo na początku XX. wieku, w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, założyli naszą szkołę. Wielu jej absolwentów miało duży wkład w życie społeczne miasta.

Tę szkołę ukończył mój ojciec, ukończyłem i ja. W 2004 roku, przed śmiercią, ojciec poprosił mnie: „Synu, dbaj o tę szkołę”. To doskonale pokazuje jak duże znaczenie ma ta szkoła dla nas, społeczności syryjskich Ormian.

Galeria

Szkoła podstawowa Bani Taghlib

Opis szkoły

Szkoła Bani Taghlib nosi nazwę plemienia syriackiego. Funkcjonuje od 1930 roku. W skład placówki wchodzi przedszkole i dziewięcioletnia szkoła podstawowa (klasy 1-6). Przed wojną uczyło się w niej 1500 uczniów. 

Podczas walk na terenie Aleppo, okolica szkoły nie była bezpieczna. Zajęcia odbywały się nieregularnie, uczęszczała na nie tylko setka dzieci. 

Pewnego dnia na budynek spadła bomba, niszcząc całkowicie najwyższe piętro, w którym odbywały się zajęcia dla przedszkolaków. Był to dzień wolny od zajęć, szczęśliwie nikt nie został ranny. Przez kilka miesięcy zajęcia odbywały się na niższych piętrach, dwie grupy dzieliły jedną klasę. 

Obecnie w tej szkole, nauki pobiera 250 uczniów. Aby wesprzeć dzieci zmagające się z traumatycznymi doświadczeniami, szkoła zatrudniła psychologa. 

Potrzeby szkoły

 • książki i podręczniki do szkolnej biblioteki

 • narzędzia edukacyjne na zajęcia przyrodnicze

 • piłki, artykuły sportowe, odzież sportowa

 • remont pomieszczeń, kolorowe dekoracje na ściany
 • przyjęcie noworoczne lub wielkanocne dla społeczności szkolnej

مدرسة بني تغلب الابتدائية

Wiadomość od dyrektor szkoły,

p. Sabriye Elias

Zależy mi na przyszłości szkoły, którą mi powierzono. Jako wykształcony pedagog miałam możliwość wyjazdu i podjęcia pracy za granicą. Mimo to, zdecydowałam się zostać w Syrii.

Od 2016 roku udało się wykonać podstawowe naprawy budynku umożliwiające prowadzenie zajęć, ale nadal potrzeby są ogromne.

To, co niezwykłe w naszej szkole, to fakt, że nauczamy języka syriackiego – jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i chcemy je przekazać młodszym pokoleniom.

Galeria

Szkoła podstawowa Bani Taghlib II

Opis szkoły

Szkoła ta jest powiązana z syriackim prawosławiem i została zbudowana w 2000 roku w odpowiedzi na potrzeby rosnącej parafii prawosławnej w dzielnicy. W czasie wojny szkoła była bezpieczniejsza niż inne dzielnice Aleppo, dlatego w przypadku zagrożenia, szkoła przyjmowała również uczniów z innych placówek. Jednak wraz z rozwojem działań wojennych, szkoła zaczęła zmagać się z coraz nowymi problemami. Ze względu na położenie na wysokim wzgórzu, w czasie oblężenia Aleppo cała okolica została pozbawiona dostaw wody i elektryczności aż przez kilka miesięcy. Te brutalne warunki zubożyły mieszkańców dzielnicy jeszcze bardziej i sprawiły, że misja szkoły i kościoła w pomaganiu mieszkańcom stała się jeszcze bardziej znacząca.   

W obliczu pogarszających się warunków życia szkoła natychmiast zaczęła zwalniać uczniów z czesnego i starała się zrekompensować wiele rzeczy, których dzieciom zaczęło brakować.  

 Dziś szkoła ma około 300 uczniów w wieku od trzech do dwunastu lat, z czego 30% nie pochodzi ze środowisk chrześcijańskich, co nakłada na szkołę nową odpowiedzialność społeczną za promowanie integracji wśród zróżnicowanej społeczności.  

 

مدرسة بني تغلب الابتدائية

Wiadomość od dyrektor szkoły,

p. Sary Doghramji

Nasza misja staje się coraz trudniejsza w obecnych powojennych okolicznościach, zwłaszcza, że wykracza ona poza edukację i ma na celu zbudowanie wspólnoty, dlatego zawsze chętnie przyjmiemy wsparcie w naszej misji. 

Galeria

Szkoła podstawowa Al-Inaja

Opis szkoły

Szkoła Al-Inaja (ar. Troska) znajduje się w dzielnicy Al-Sulajmanijja w Aleppo. Została założona w 1975 roku. W skład placówki wchodzi przedszkole i dziewięcioletnia szkoła podstawowa. Przed wojną uczyło się w niej 1050 uczniów.

Na szczęście, przez lata konfliktu linia frontu przebiegała w daleko od szkoły i budynek nie został zniszczony. Lekcje odwołano tylko jednego dnia. Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, zawieszono wiele szkolnych aktywności, takich, jak wycieczki  i zajęcia na świeżym powietrzu. W tym czasie, szkoła przyjęła uczniów z innej placówki, której działalność zawieszono.

Wiele rodzin uczniów zdecydowało się szukać bezpiecznego schronienia za granicą lub w innej części Syrii, dlatego liczba uczniów spadła do 380 dzieci. Wiele z nich zmaga się z wojenną traumą. W roku szkolnym 2018/2019 roku, 92 uczniów bezpłatnie uczęszczało na lekcje wyrównawcze.

Potrzeby szkoły

 • naprawa szkolnego autobusu

 • remonty pomieszczeń przedszkolnych

 • zakup kserokopiarki na użytek nauczycieli

مدرسة العناية الابتدائية

Wiadomość od dyrektora szkoły,

o. Johna Jamousa

W naszej szkole uczą się dzieci z chrześcijańskich i muzułmańskich rodzin. Budowanie postaw sprzyjających koegzystencji jest niezwykle istotne dla Syrii.

Naszą szkołę wyróżnia to, że co roku wybieramy motto: „ten kto sieje miłość, zbiera miłość”, „miłość jest źródłem wszystkiego”, „szacunek i lojalność… ludziom i ojczyźnie”. Uczniowie powtarzają je podczas różnych aktywności, w ten sposób wyrażone w nich ideały stają się bliskie sercu.

Galeria

Stowarzysznie Al-Ikhaa

Opis szkoły

Stowarzyszenie zostało założone w 1978 roku, aby pomagać dzieciom o specjalnych potrzebach. Ośrodek Al-Ikhaa przyjmuje 100 dzieci z bardzo różnymi schorzeniami, takimi jak uszkodzenie mózgu, trudności w wymowie, deformacje kręgosłupa, obrażenia wojenne i wiele innych. Uczniowie podzieleni są na małe grupy, które codziennie od 9 do 14 realizują program nauczania wszystkich przedmiotów, dostosowany do ich potrzeb i możliwości. W godzinach popołudniowych biorą oni udział w zajęciach z fizjoterapii i sesjach terapii psychologicznej.   

Stowarzyszenie to było już wcześniej wspierane przez Fundację Świętego Mikołaja małym funduszem na obóz letni w latach 2019-2020. Jednak w tych trudnych ekonomicznie czasach stowarzyszenie boryka się z wieloma trudnościami, aby kontynuować swoją misję.  

Jedną z najpilniejszych potrzeb jest sekcja fizjoterapii; ultradźwięki i urządzenie grzewcze na podczerwień.   

Jeśli chodzi o potrzeby edukacyjne, uczniowie Al-Ikhaa potrzebują książek i materiałów papierniczych dla uczestników programu edukacyjnego.   

 

جمعية الإخاء

Wiadomość od dyrektor stowarzyszenia,

p. Rimy Kabbabe

W czasie wojny wiele przeszliśmy. Nasz budynek został zniszczony, a przebywanie w dzielnicy było dla nas bardzo niebezpieczne. Po powrocie do naszej siedziby zastaliśmy wszystko, co zostawiliśmy, zrabowane lub zniszczone (...)

Naszą misją jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami terapii ruchowej, pomocy psychologicznej oraz edukacji, a dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli kontynuować naszą pracę.

 

Galeria

Szkoła podstawowa Mechitarystów

Opis szkoły

Szkoła ta została założona przez ormiańskich ojców katolickich – Mechitarystów, znanych z badań nad starożytnym językiem ormiańskim. Edukacja jest ważną częścią ich misji. Założone przez nich szkoły podstawowe powstawały w różnych miejscach, z których jedna przylega do ich klasztoru z 1936 roku w Aleppo. Przestronny budynek i otaczająca go ziemia sprawiły, że szkoła Mechitarystów była doskonałym miejscem dla dzieci, jednakże wszystko zmieniło się wraz z wybuchem wojny. Położenie szkoły blisko linii ognia sprawiło, że stała się ona celem wielu ataków bombowych i znalazła się w zasięgu snajperów. Wkrótce cała okolica opustoszała, a wraz z nią szkoła. Budynek przetrwał wojnę, ale jego stan był zły z powodu długotrwałego zaniedbania i opuszczenia.  

W latach 2019-2020 szkoła rozpoczęła remont, w wyniku którego powstało przedszkole, ale nadal potrzebuje pomocy m.in w ulepszeniu laboratorium i założeniu biblioteki.  

W ich laboratorium brakuje wielu rzeczy, takich jak mikroskop, projektor wideo, modele anatomiczne, pomoce dydaktyczne i chemiczne składniki aktywne oraz sprzęt laboratoryjny, nie mają też żadnych książek naukowych i zasobów dla uczniów.  

 

مدرسة المختارين

Wiadomość od dyrektor szkoły,

p. Aline Panoyan

Nasze dzieci zasługują na edukację i mają prawo do odkrywania i uczenia się przy użyciu najlepszych narzędzi i zasobów. Nasze stare laboratorium było bezpiecznym schronieniem dla uczniów, gdy spadały pociski podczas wojny, ale nadszedł czas, aby ożywić to miejsce, żeby służyło swojemu właściwemu celowi i pomagało uczniom osiągnąć ich pełny potencjał.    

Galeria

Szkoła podstawowa Asz-Szark

Opis szkoły

Szkoła ormiańsko-prawosławna Asz-Szark (ar. Wschód) w Aleppo została założona w latach 30. XX wieku. Znajduje się w dzielnicy As-Sulajmanijja, która nie została zniszczona w trakcie walk. W szkole działa przedszkole i sześcioletnia szkoła podstawowa.

Podczas wojny dyrekcja szkoły zdecydowała o przyjęciu uczniów z trzech innych placówek, które zostały zmuszone do zawieszenia działalności. W 2011 roku w tych czterech placówkach uczyło się łącznie 2250 uczniów. W okresie oblężenia miasta, do szkoły chodziło 400 uczniów. Nauczano wyłącznie podstawowych przedmiotów, bez zajęć plastycznych lub sportowych.

Do dzisiaj, ze względu na zniszczenia trzy szkoły są zamknięte. Do szkoły „Asz-Szark” uczęszcza 410 dzieci.

Potrzeby szkoły

 • zakup książek do biblioteki napisanych w językach arabskim, angielskim i ormiańskim

 • zakup sprzętu elektronicznego: rzutnika, głośnika i mikrofonu

 • zakup materiałów edukacyjnych do laboratorium

 • organizacja szkolnego karnawału

مدرسة الشرق االبتدائية

Wiadomość od dyrektor,

Zepur Shares

Pamiętam, kiedy pocisk spadł na dach szkoły, chwilę po zakończeniu przerwy. Podjęliśmy wówczas decyzję o przeszkoleniu uczniów z szybkiej ewakuacji do schronu znajdującego się pod budynkiem. Ta wiedza kilka razy okazała się przydatna. W schronie puszczaliśmy dzieciom filmy edukacyjne, mając nadzieję, że dzięki temu nie będą myślały o niebezpieczeństwach na zewnątrz.

Drzwi szkoły muszą być otwarte. Żadne dziecko nie powinno zostać pozbawione dostępu do edukacji. Edukacja jest ich prawem.

Galeria

Szkoła podstawowa Al Farah

Opis szkoły

Szkoła Al-Farah (ar. radość) prowadzona jest przez Siostry Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ich misja, którą od zawsze była edukacja sprawiła, że przed wojną szkoła stała się jedną z najbardziej unikalnych i znanych szkół w Aleppo, do której uczęszczało 1200 uczniów.

Położenie szkoły sprawiło, że w trakcie wojny jej budynek został uszkodzony. Siostry były zmuszone do ewakuacji uczniów, a budynek szkoły został zajęty przez grupy zbrojne, powodując jeszcze większe zniszczenia. Jednak Siostry były zdeterminowane, aby kontynuować swoją misję. W 2020 r. udało im się odzyskać szkołę, była ona jednak w katastrofalnym stanie. Siostrom udało się częściowo wyremontować budynek i przyjąć pod swoje skrzydła 550 uczniów.

Obecnie najbardziej cierpią najmłodsi uczniowie, którzy pozbawieni są swoich własnych sal lekcyjnych. Oryginalna część przedszkola została pozbawiona elektryki i instalacji wodno-kanalizacyjnej, a całe wyposażenie zostało skradzione. Siostry już teraz zmagają się z ogromnym obciążeniem finansowym, które zmusiło je do sprzedaży autobusu szkolnego, aby móc opłacić rosnące wydatki.

  

 

مدرسة الفرح

Wiadomość od dyrektor szkoły,

p. Mayi Samaan

Kiedy odzyskaliśmy naszą szkołę, została ona zniszczona, spalona i okradziona. Ale nie porzuciliśmy naszej misji wychowywania i edukacji dzieci oraz wspierania rodziców w ich roli. Nasza szkoła przeszła wiele, podobnie jak dzieci i nauczyciele, ale mamy nadzieję, że z Waszym wsparciem będziemy mogli kontynuować naszą misję i budować naszą społeczność, zaczynając od dzieci, które mają pełne prawo do przeżycia normalnego dzieciństwa wypełnionego radością, którą mamy w nazwie naszej szkoły

Galeria