O programie

Kto może się zgłosić do programu?

Do zaangażowania się w program Szkoła Szkole zapraszamy dyrekcje szkół i przedszkoli publicznych, społecznych i prywatnych, nauczycieli, rodziców uczniów, szkolne koła charytatywne i Szkolne Koła Caritas, uczniów zainteresowanych sytuacją w Syrii, chcących zorganizować zbiórkę na rzecz programu.

Jaki jest cel programu?

Naszym długoterminowym celem jest poprawa jakości edukacji w syryjskich szkołach oraz zapewnienie ich uczniom godnych warunków do nauki i rozwoju. Zebrane przez polskie szkoły środki finansowe pozwalają nam na zakup materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie podstawowych remontów i organizację dodatkowych zajęć dla dzieci.

Nasz program ma również charakter edukacyjny. Chcemy szerzyć świadomość na temat kryzysu humanitarnego w Syrii oraz budować poczucie odpowiedzialności społecznej wśród polskich uczniów.

Od początku trwania programu szkoły przekazały na nasz cel aż 569 901 zł. W roku szkolnym 2023/2024 też chcemy udzielić naszego wsparcia szkół na Bliskim Wschodzie.

Wasze wsparcie pomoże między innymi:
  – w zakupie np. sprzętu multimedialnego (np. Laptop) – kwota 5 000 zł,
  – w wyposażeniu placu zabaw dla najmłodszych uczniów – kwota 5 000 zł,
  – w wyposażeniu szkół np. w sprzęt biurowy (np. Kserokopiarka) – kwota 4 000 zł

W jaki sposób działamy?

Mechanizm wsparcia

  • Rejestracja szkoły w zakładce "Chcę pomóc"

  • Przekazanie darowizny Caritas Polska wpłacając środki na konto bankowe

  • Przekazanie środków szkole syryjskiej w Aleppo we współpracy z lokalną organizacją partnerską, Christian Hope Center.

  • Zakup sprzętu, prace remontowe i organizacja zajęć przez szkołę zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

  • Rozliczenie środków i raport końcowy wraz ze zdjęciami pod koniec roku szkolnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami