Wielkanocny transfer dobra do Aleppo!

Posted Leave a comment

W tym roku okres świąt Wielkiej Nocy zakończyliśmy wyjątkową akcją. Placówki edukacyjne zaangażowane w program Szkoła Szkole wysłały życzenia wielkanocne wraz z ogromem pozytywnej energii do szkół w Aleppo. Nasza wspólna inicjatywa udowodniła, że dzielić się można nie tylko dobrami materialnymi, ale także duchowymi.  Cudownym dodatkiem jest fakt, że podczas wielkanocnych kiermaszy udało nam się […]