Szkoły w Polsce

Historia programu

Pomysł na inicjatywę łączącą polskie i syryjskie szkoły narodził się w Caritas Polska w połowie 2018 roku.

Pierwszymi szkołami, które wzięły udział w programie, był Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza w Gdańsku i ormiańsko-prawosławna szkoła podstawowa „Asz-Szark” w Aleppo. Dzięki hojności gdańskiej placówki, dla syryjskich uczniów zostały zorganizowane liczne wydarzenia, m.in. bal karnawałowy, dzień sportu, obchody świąteczne.

Ubiegłe edycje programu pokazały nam, jak wielkie serca mają uczniowie i nauczyciele polskich szkół. Jednocząc siły, w latach 2018-2021 wsparliśmy 9 placówek w Syrii, przekazując im kwotę 152 193 zł! Pozwoliło to m.in.: na wykonanie remontów klas, zakupienie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego. Dzięki uczniom i nauczycielom z Polski przywróciliśmy wielu najmłodszym Syryjczykom prawo do normalnego, godnego dzieciństwa. 

W tym roku zrobimy jeszcze więcej! Nasz tegoroczny cel to 300 tys. zł na wsparcie szkół na Bliskim Wschodzie.