Pomoce dydaktyczne dla szkoły Al-Wurud w Aleppo

Szkoła Al-Wurud im. Św. Dymitra w Aleppo pierwotnie funkcjonowała jako dom dziecka. Zmieniono jej przeznaczenie w 1932 roku. Szkoła poniosła rozległe straty materialne po wybuchu wojny domowej w 2011 roku. Przez kilka semetrów zajęcia odbywały się w innej lokalizacji, gdyż zniszczone budynki nie były bezpieczną przestrzenią dla dzieci. Choć walki w okolicy ustały, a dyrekcja i uczniowie powrócili do stałej lokalizacji, tylko część klas zdołano dostosować do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Obecnie, przez kryzys gospodarczy wywołany światową pandemią, możliwości poprawy infrastruktury szkolnej zmalały jeszcze bardziej ze względu na brak środków.

Dzięki programowi „Szkoła Szkole”, zainicjowanemu przez Caritas Polska, zakupiono dwie zjeżdżalnie na szkolny dziedziniec, a także krzesła, szafy do klas i szafki dla przedszkolaków, gdzie mogą zostawić swoje buty, kurtki i drugie śniadanie. Nauczyciele i pedagodzy mogą korzystać z nowych pomocy edukacyjnych, m.in. szkieletu, globusa, map, białych tablic, co poprawi jakość edukacji w szkole. Przedszkolaki ucieszyły się z nowych zabawek, klocków, gier i puzzli, jednak największy wybuch entuzjazmu towarzyszył instalacji dwóch zjeżdżalni na dziedzińcu. Podczas wizyty koordynatorki programu w szkole, dzieci odśpiewały piosenkę, której ostatnio się naczyły. Dotyczyła dokładnego mycia rąk i zasad higieny.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *