Jak uczyć informatyki bez komputera? Dary dla szkoły Al-Wurud

Szkoła podstawowa al-Wurud została częściowo zniszczona w latach wzmożonych walk o miasto. Lekcje przeniesiono do innej szkoły w trybie popołudniowym, natomiast przez ostatnie trzy lata poprawa sytuacji bezpieczeństwa pozwoliła na powrót instytucji do pierwotnej lokalizacji.

Największym wyzwaniem, z którym nieustannie mierzy się administracja szkoły, jest brak funduszy na remont klas i klatek schodowych. Część klas podzielono na dwa pomieszczenia. Konieczność wydatkowania każdego grosza na remont pozostawiła szkołę bez środków na zakup różnych sprzętów edukacyjnych, w tym elektroniki, która gwarantuje dobrą jakość edukacji – kserokopiarki, laptopów, rzutników. Jeden z pedagogów wspomina:

Nauczyciele musieli korzystać z punktów druku poza murami szkoły, wychodząc między lekcjami. W szkole nie było rzutnika ani komputera, więc nauczyciele, którzy chcieli urozmaicić zajęcia prezentacją lub filmem, musieli pożyczyć sprzęt z zewnątrz. W szczególnie trudnej sytuacji znalazł się nauczyciel informatyki, który nauczał swojego przedmiotu tylko teoretycznie. Większość jego uczniów nie miała styczności z komputerem w domu. Szkoła jest jedynym miejscem, w którym dzieci mogą nabrać sprawności w obsłudze takiego sprzętu. W przyszłości ta zdolność będzie dla nich konieczna, żeby podjąć pracę.

Dzięki programowi „Szkoła Szkole”, w styczniu dyrekcja szkoły podstawowej Al-Wurud zakupiła sprzęt elektroniczny na użytek edukacyjny – kserokopiarkę, rzutnik, cztery laptopy oraz myszki komputerowe.

Uczniowie szkoły al-Wurud są bardzo podekscytowani. Piątoklasista George twierdzi, że teraz informatyka to jego ulubiony przedmiot. Na zajęciach dzieci uczą się pracy w programie do edycji tekstów. W przyszłości George chciałby potrafić programować, a potem pracować jako wsparcie techniczne dla astronautów.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki Szkole Podstawowej w Grywałdzie, Niepublicznej Szkole Podstawowej „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie oraz Zespołowi Szkół w Jerzmanowicach.

Serdecznie dziękujemy!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *