Zgoda na kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu przez CARITAS POLSKA z siedzibą w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 55 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu utrzymywania kontaktu, aby otrzymywać życzenia, informacje dotyczące działalności statutowej Caritas Polska, informacje o potrzebach ludzi i rezultatach pomocy udzielanej im dzięki Twojej darowiźnie oraz możliwości uczestnictwa w badaniach ankietowych .

Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.